متکی: گروه ١۵ باید مناسبات کنونی جهان را تغییر دهد

hamdami, اسرائیل, تارنمای وزارت امور خارجه اسرائیل, همدمی, اورشلیم, بیت المقدس, یهودی, سرب گداخته, تروریست, تروریسم, حزب الله لبنان, حزب الله, حماس, فقح, جنگ, صلح, غزه, سوریه, جمهوری اسلامی ایران,mfa ,صهیونیسم, صهیونیست, Zion,  Israel ,فلسطین, لبنان,صدای اسرائیل, هولوکاست

 وزیرامور خارجه گفت: با برگزاری نشست وزرای امورخارجه گروه ١۵دور جدیدی از فعالیت ها برای رفع مشکلا ت کنونی جهان آغاز می شود.متکی در آغاز سی ودومین نشست وزرای امورخارجه کشورهای عضوگروه ١۵ درتهران با بیان اینکه ، نظام سلطه برای ادامه تسلط خود برکشورهای جهان بر تغییر نیافتن وضع کنونی جهان اصرار دارد افزود: تسلط بر شبکه های ارتباطی و رسانه ها در مقیاس گسترده ، تسلط برنظام مالی و پولی جهان ، تقسیم کار جهانی برای تامین منافع ونیازهای خود و به طورکلی جهانی کردن اقدامات کشورها درپوشش نظم نوین جهانی از جمله اقداماتی است که نظام سلطه برای حفظ استیلای خود بر کشورهای جهان انجام می دهد.وی تصریح کرد، اشغال کشورهای عراق و افغانستان و تهدید کشورهای مستقل به تحریم و حمله نظامی از دیگر تلا ش های کشورهای سلطه جو درحفظ وضع موجود است اما این اقدامات که در پوشش شعارهای فریبنده توسعه رفاه و حقوق بشر مطرح می شود جز گسترش فقر و بیکاری ، افزایش شکاف میان فقیر و غنی ، افزایش آلودگی های زیست محیطی ، کاهش بهداشت و سلا متی جهانی نتیجه ای دیگر نداشته است. متکی با اشاره به هدف موسسان جنبش عدم تعهد و گروه ١۵ مبنی بر ایفای نقشی موثر تر در معادلا ت منطقه ای برای رفاه ،پیشرفت و توسعه ملت های گفت :نظام سلطه به منظور حفظ وضع موجود، همواره مانع از پذیرش نقش واقعی این گروه ها در عرصه های مختلف بین المللی بوده و قطعا را هکار برون رفت از این شرایط تغییر وضع موجود است .
وزیر امور خارجه تاکید کرد، در هزاره جدید، کشورهای عضو گروه ١۵ باید برای رویارویی با چالش های جهانی به ویژه روند جهانی شدن اقتصاد، معماری ساختارهای مالی بین المللی ، بهره برداری از فناوری اطلا عات و ارتباطات و مبارزه بافقر و بی سوادی و موانع توسعه یافتگی ، روابط خود را تقویت کنند .وی با بیان اینکه مشترکات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اعضای گروه ١۵ می تواند مبنای همکاری چند جانبه میان اعضای این گروه باشد گفت: موضوعاتی نظیر سرمایه گذاری ، انرژی و توسعه ، فناوری اطلا عات ، مسکن ، آموزش، بهداشت و محیط زیست عرصه مناسبی برای افزایش همکاری میان اعضای گروه ١۵ است .متکی با تاکید براینکه اعضای گروه پانزده برای افزایش همکاری های چند جانبه باید تعریف مناسبی از جایگاه خود و نحوه ارتباط بایکدیگر ارائه کنند تصریح کرد :گام اصلی در این راه بنیان گذاشتن رفتاری جدید در عرصه بین الملل است ،رفتاری مبتنی بر عدالت خواهی تکریم مقام والا ی انسان ها ، تکیه بر فرهنگ احترام به خواست دیگران و تامین منافع همه انسان ها از طریق تشریک مساعی وهمکاری صمیمانه کشورهای درحال توسعه . وزیر امور خارجه افزود، شایسته است که وزرای خارجه عضو گروه پانزده ، به منظور رفع تنگناهای همکاری و کارآمدتر کردن این گروه و توسعه و تقویت همکاری های فیمابین به منظور تحقق آرمان ملت هایشان توصیه های عملی و قابل اجرا را جمع بندی کنند تا در اجلا س سران بررسی شود.

/ 0 نظر / 35 بازدید