درخواست رسانه‌های غرب برای مشارکت در "کاروان آزادی 2

کاروان آزادی 2 شاهد پوشش تبلیغاتی و خبری گسترده‌ای خواهد بود و این نکته‌ای است که "عرفات ماضی " مسئول سازمان‌دهندگان کاروان آزادی 2 بر آن تاکید داشت.
وی افزود: رسانه‌های بزرگ غرب توجه بی‌همانندی به پوشش خبری و تبلیغاتی این کاروان از خود نشان داده‌اند و درخواست‌های بی‌شماری از جانب این رسانه‌ها به سازمان‌دهندگان کاروان رسیده است.
ماضی دربخش دیگری از سخنان خود گفت: "در کاروان آزادی 1 سازمان‌دهندگان کاروان دعوت‌های بسیاری برای رسانه‌های دنیا ارسال کرده و از آنها خواستار مشارکت در کاروان جهت پوشش خبری و تبلغاتی دادن اخبار مربوطه شده بودند، اما هر کدام از آنها به نحوی از حضور در کاروان عذر خواستند، اما اکنون بیش از 35 درخواست جهت مشارکت در کاروان آزادی 2 به دست ما رسیده است.
وی تاکید کرد: "اگر با این درخواست‌ها موافقت شود، بدین ترتیب در کاروان جدید نمایندگانی از خبرگزاری‌های بزرگی چون "فرانس پرس " و "آشوسیتدپرس " و خبرگزاری آلمان و دیگر آژانس‌های خبری ایتالیایی و هلندی و دو شبکه تلویزیونی "بی‌بی‌سی " و "ای تی وی " و "یورو نیوز " و کانال "الجزیره " در کنار شبکه‌های دیگر تلویزیونی حضور خواهند داشت.
وی در پایان تاکید کرد که درخواست‌هایی از دو روزنامه "گاردین " و "اکونومیست " هم بدست ما رسیده که در حال بررسی است.

/ 0 نظر / 26 بازدید