کاسترو: ناتو یک "مافیای نظامی" است

فیدل کاسترو ناتو را یک "مافیای نظامی" و جنگ در افغانستان را "قتل عام" خواند و رییس جمهور آمریکا را لایق جایزه "بهترین مار خوش خط و خالی" دانست که تا به حال زندگی کرده است.

http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1660449

/ 0 نظر / 76 بازدید