عقب نشینی اسراییل از روستای غجر به معنای اجرای کامل قطعنامه 1701نیست

'مایکل ویلیامز'نماینده 'بان کی مون' دبیرکل سازمان ملل در لبنان در دیدار با 'نجیب میقاتی' نخست وزیر اسبق لبنان گفت: عقب نشینی اسراییل از روستای غجر به معنای اجرای کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت نیست ،

http://news.veyq.ir/news/114088

/ 0 نظر / 78 بازدید