فقط پان ایرانیست ها و نئونازی ها بخوانند ...

فقط پان ایرانیست ها و نئونازی ها بخوانند: در ایران پان ایرانیسم بر مبنای اندیشه

نمادی از نمادهای حزب پان ایرانیست که کاملا از نازی ها تقلید شده و فقط به جای صلیب شکسته علامت نامساوی  افزوده شده که در اصل به معنای باور به برتری نژاد فارس بر نژادهای دیگر در ایران است!

 

 

نیروهای حزب پان ایرانیست حدود سیصدتومان پول جمع میکنند که برای یک جشن کوچک و آبرومند کافی بود اما شب جشن ناگهان دیدند که چندین کامیون پر از جمعیت که همه شان ناشناس بودند ، با فریادهای «زنده باد پان ایرانیست» و «زنده باد حزب ملت ایران» جلوی در حزب نگه داشته شدند و سپس وارد باشگاه حزب شدند .
فروهر با شگفتی از پزشکپور می پرسد: بسیج کردن این همه آدم با پرچم ها و کامیون ها هزینه ای سنگین دارد و پولش را از کجا آورده ای؟
پزشکپور جواب میدهد: خرج شان را بازاریان داده اند.
داریوش فروهر عصبانی میشود و میگوید: من زیر بار این جور کارها نمی روم و باید حساب و کتابی در کار باشد و جریان دیدار با «پیراسته »و «لمبتون » تکرار نشود .
دو سه روز دیگر روشن می شود که «موسی امامی» و «میر محمد صادقی» [افرادی که توسط پزشکپور وارد حزب شده بودند] مامور رکن دوم ستاد ارتش هستند و یا با دستور رکن دوم ارتش  دست به این کار زده اند و پول کلانی هم گرفته اند .
پزشکپور که آدم فرصت طلبی بود، فهمیده بود که فروهر با او درگیر خواهد شد و دوباره جریان خانه لشکری و نوشتن اقرارنامه اتفاق خواهد افتاد.  زیرا شنیده بود که فروهر چنین تصمیمی دارد، بنابر این سی نفر از قدیمی ها را دور خود جمع کرده و اعلام می کند که ما جدا میشویم و آنان هم همگی موافقت می کنند.
در نتیجه عاملی تهرانی، فضل الله صدر، محسن پزشکپور، مهدی صدیقی، اسماعیل فریور و ... با شماری از هواداران «حزب پان ایرانیست» را دوباره بنیاد نهادند و روزنامه ای هم با عنوان «ندای پان ایرانیست» منتشر و مقر خود را به خیابان ژاله نزدیک میدان ژاله بردند.
گروهی نیز با فروهر باقی ماندند از جمله عباس خاقانی، بهرام نمازی ، خسرو سیف، میر عبدالباقی، سبقتی و علی اصغر بهنام .
بعدها چون فروهر نیز روزنامه ای با نام «ندای پان ایرانیست» منتشر میکرد ، گروه پزشکپور نام روزنامه شان را به «خاک و خون» تغییر نام دادند.
ناصر انقطاع در ادامه میگوید: «شگفتا که با این همه پیشینه مشکوک و رسوایی های مکرر که پزشکپور پدید آورده بود ، باز هم اورا به دبیر مسئولی حزب انتخاب میکنند» .

البته برای ما که هم اکنون وابستگی قریب به اتفاق شووینیست ها و پان ایرانیستهای نژادپرست به بریتانیا و آلمان نازی آشکار گشته و حتی از به  تخت رسانده شدن رضا خان توسط سرویس جاسوسی انگلیس هم با تمام مستندات مربوطه آگاهیم، انتخاب مجدد پزشکپور با وجود آشکار شدن وابستگی اش به خارج و دربار اصلا شگفت انگیز نیست چون بدنه این حزب و احزاب، تشکل ها و لژهای پان ایرانیست مشابه هم تا حدود زیادی آلوده و وابسته بوده اند و گذشته مشکوکی داشته اند. آنان در ظاهر وطن وطن میگفتند و در باطن بزرگترین خیانت های تارخ را به کشور کرزدند که تخریب اقوام و ملل غیر فارس و ایجاد تفرقه و واگرایی در ایران یکی از این خیانت ها می باشد.

  • بدین ترتیب در واپسین ماه های سال 1330 پان ایرانیست ها به سه تشکل تقسیم شدند
  1. حزب پان ایرانیست با رهبری محسن پزشکپور
  2. حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم با هدایت داریوش فروهر 
  3. سازمان پان ایرانیست که شورای رهبری پنج نفره ای داشت و دبیر مسئول آن علی محمد لشکری بودافرادی که ادعا می کنند در ایران پان ایرانیسم بر مبنای اندیشه های نازیسم وجود ندارد، به همین عناوین پر افتخار! سه تشکل نگاه کنند که هیچ کدام حاضر نبودند که عبارت پان ایرانیست را از اسامی تشکل های خود حذف کنند ضمنا  سلام ها و دوردها و سمبل هایشان همگی برگرفته از «حزب نازی آلمان هیتلری» و حزب «فاشیست ایتالیای موسیلینی» بوده و هست و همگی به خون و نژاد پاک آریا (که در اصل توهمی بیش نیست) اصرار داشتند و دارند و به نابودی  کامل اقوام و ملل غیر فارس ایرانی با روش ژنوساید فرهنگی و تخریب و تکذیب فرهنگ و تاریخ و زبان آنها می اندیشند تا پروژه و  سیاست یکسان سازی را با هدف ایجاد کشور یکدست و زیر شعار یک زبان ، یک ملت و یک پرچم، به سرانجام رسانند.

از هنگامی که نخستین تلاش های گروهی از نوجوانان و جوانان عمدتا محصل تهران برای فعالیتهای شبه سیاسی و حزبی در سالهای 1321 – 1322 تکوین یافت تا تاسیس نهایی حزب پان اریانیست(1330) قریب به ده سال طول کشید و در این فاصله چیزی جز بیگانه ستیزی [در اصل غیر فارس ستیزی در کنار وابستگی به غرب] و خصائل [ظاهرا] وطن پرستانه و ناسیونالیستی تند و غیر منطقی که عمدتا تظاهر بیرونی مخربی داشت، چیز دیگری در کارنامه این تشکل ها نبود.

/ 0 نظر / 28 بازدید